J
Jacobaea gnaphalioides

K

Kickxia elatine ssp. sieberi
Kickxia spuria ssp. integrifolia
Klasea flavescens ssp. cretica
Knautia integrifolia ssp. mimica