J
Jacobaea gnaphalioides

K
Kickxia commutata ssp. graeca
Kickxia elatine
Kickxia lanigera
Kickxia spuria ssp. integrifolia
Klasea flavescens ssp. cretica
Knautia integrifolia
Kundmannia sicula